Kinderpraktijk Delft

Hulp bij leerproblemen

Goed leren is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend. 
Kinderpraktijk Delft onderzoekt waarom het leren niet wil lukken en biedt kinderen en ouders passend advies. 
Meer...

Vanaf 6 jaar

Kinderpraktijk Delft biedt hulp voor kinderen vanaf groep 3 van het basisonderwijs.

Vergoedingen

Kinderpraktijk Delft heeft per 1 januari 2021 geen contracten meer met gemeenten voor het leveren van vergoede zorg.

Voor kosten van onderzoek, zie Tarieven.

molslaan

Kinderpraktijk Delft 
Molslaan 121
2611 RK Delft