Dyslexie vergoed?

Sinds 2009 worden onderzoek en behandeling van dyslexie onder bepaalde voorwaarden vergoed. Eerst werd de vergoeding verzorgd door de zorgverzekeraars, inmiddels is dit overgenomen door de gemeentes.

2015: jeugdzorg naar de gemeente

Per 1 januari 2015 hebben de gemeentes deze taak overgenomen van de zorgverzekeraars. Kinderpraktijk Delft heeft een contract voor vergoede dyslexiezorg met de samenwerkende gemeentes in de regio Haaglanden (H10).

Wanneer wordt dyslexie NIET vergoed?

Onderzoek en behandeling van dyslexie worden niet vergoed wanneer:

 • het kind ouder dan 13 jaar is;
 • er alleen sprake is van spellingproblemen (geen leesproblemen);
 • er slechts een lichte achterstand is in lezen en/of spellen;
 • er naast dyslexie sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen (comorbiditeit) die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling (tenzij de psycholoog constateert dat de andere stoornis onder controle is).

Wanneer wordt dyslexie WEL vergoed?

Onderzoek en behandeling van dyslexie kunnen worden vergoed wanneer:

 • de dyslexiezorg na de 7e en vóór de 13e verjaardag begint;
 • er sprake is van ernstige lees- en spellingproblemen;
 • school een leerlingdossier aanlevert. 
  Hieruit moet duidelijk worden dat er in het onderwijs een traject van intensieve hulp is geweest bij het leren lezen en spellen;
 • school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie. 
  Dit omdat er na de intensieve hulp slechts geringe vooruitgang is.

Dit zijn de voorwaarden zoals die gelden vanaf 2013.

Aanmelden

Ouders of verzorgers kunnen een kind aanmelden voor onderzoek en behandeling van dyslexie. De aanmelding kan ook door school worden gedaan.

Zie pagina Contact.

Komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding door de gemeente?

Dan heeft u een speciaal aanmeldformulier voor de gemeente nodig. Op dit formulier kan school alle gegevens invullen om het verplichte leerlingdossier voor de gemeente compleet te maken.

U kunt het aanmeldformulier per e-mail aanvragen bij Kinderpraktijk Delft: 

U krijgt het formulier per e-mail toegestuurd.