Dyslexie-onderzoek basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Kinderpraktijk Delft biedt particulier/niet-vergoed onderzoek naar dyslexie bij leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, ontvangt u een verklaring waarmee u aanspraak kunt maken op voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij examens. Het A-gedeelte van deze verklaring is onbeperkt geldig.

Wanneer kan onderzoek naar dyslexie plaatsvinden?

1. Er is sprake van een significante achterstand op lees- en/of spellinggebied (Cito-niveau D/V of E/V-).

2. De achterstand is hardnekkig: ondanks intensieve begeleiding (minstens 6 maanden van minimaal 60 minuten per week) op school of door een remedial teacher buiten school is er nog steeds sprake van een significante achterstand.

3. Ouders en school hebben de aanmeldformulieren ingevuld, waarna alle voorinformatie is geanalyseerd door Kinderpraktijk Delft. Uit de voorinformatie blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn om tot onderzoek over te gaan.

Wat houdt het onderzoek naar dyslexie in?

1. Onderzoek naar lezen en spellen
Tijdens het onderzoek wordt het niveau van het lezen en spellen van teksten en losse woorden in kaart gebracht. Kinderen lezen rijtjes van woorden en non-woorden en een aantal teksten, waarbij gelet wordt op tijd en nauwkeurigheid. Het gaat om het vaststellen van het niveau van technisch lezen. Daarnaast wordt er een dictee gedaan op woord en/of zinsniveau.

2. Onderzoek naar onderliggende factoren van dyslexie
Naast het niveau van lezen en spellen wordt ook gekeken naar een aantal factoren die de lees- en spellingproblemen kunnen verklaren. De taken die worden afgenomen meten onder andere fonologische vaardigheden, werkgeheugenvaardigheden, snel benoemen en kennis van de klank-tekenkoppelingen.

3. Intelligentie-onderzoek (IQ)
Het doen van IQ-onderzoek geeft niet alleen een beeld van de algemene intelligentie, er kan ook naar specifieke onderdelen worden gekeken. Deze resultaten geven namelijk inzicht in het niveau van semantische taalvaardigheden (zoals woordenschat en het kunnen leggen van verbanden tussen woorden), in de werking van het geheugen en in de snelheid waarmee een kind informatie verwerkt. Dit zijn allemaal factoren die informatie geven over hoe een kind leert, wat alternatieve verklaringen kunnen zijn voor de leer- en/of spellingproblemen. Tevens spelen deze een grote rol in het opstellen van een passende behandelaanpak.

Met de voorinformatie en de informatie verkregen uit onderzoek kan worden vastgesteld of een kind dyslexie heeft, of dat er misschien iets anders aan de hand is.

Voor aanmelden, zie pagina Contact.

Scroll naar boven