Leerproblemen

Goed leren is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend. Als uw kind op school moeite heeft om mee te komen op een bepaald gebied, kan er sprake zijn van een leerstoornis.

Aanwijzingen voor een leerstoornis zijn bijvoorbeeld:

  • een opvallende achterstand met lezen, spellen of rekenen
  • op één gebied opvallend zwak en op een ander gebied juist heel sterk presteren
  • een achterstand ondanks extra oefening en remediërende hulp

Leerstoornissen kunnen leiden tot sociaal-emotionele problemen (zoals een laag zelfbeeld, faalangst of lichamelijke klachten), of tot gedragsproblemen (zoals boos of opstandig gedrag). Het is daarom zinvol om bij een vermoeden van een leerstoornis onderzoek te laten doen.

Aanmelden

Na aanmelding (zie Contact), wordt het kind eerst in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door middel van analyse van  vragenlijsten die door ouders/leerkracht worden ingevuld.

Onderzoek

Onderzoek naar leerproblemen is maatwerk. Onderzoeken kunnen enige uren in beslag nemen en worden soms in meerdere zittingen uitgevoerd om het kind niet te veel te belasten.

Kinderpraktijk Delft doet de volgende soorten onderzoek:

  • intelligentietest
  • dyslexiescreening
  • dyslexie-onderzoek (met eventueel dyslexieverklaring)

Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, geeft Kinderpraktijk Delft een verklaring af. Hiermee kunt u aanspraak maken op voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij examens. Het A-gedeelte van deze verklaring is onbeperkt geldig.

Vergoedingen

De onderzoeken worden niet vergoed, ouders/school moeten deze zelf betalen. Zie Tarieven.

Scroll naar boven